NTU udvalgt som leverandør af Statens og Kommunernes Indkøbsservice (SKI) på Rammeaftale 17.08 Trafikplanlægning

NTU er udvalgt som leverandør af Statens og Kommunernes Indkøbsservice (SKI) på rammeaftale 17.08 Rådgivende Ingeniørydelser – Ydelsesområde: Trafikplanlægning. Aftalen har et budget på 76 mio. kr og er gældende i 36 måneder, dækkende hele Danmark og omfatter rådgivende ingeniørydelser i forbindelse med: • Analyse af transportløsninger, • Trafikanalyser, • Trafikplaner, • Trafikmodeller, • Trafiksimulering, • Trafiksikkerhed og tilgængelighed • Trafikterminaler. NTU har med projekterfaringer i over 100 lande igennem de seneste 15 år opbygget en stærk rådgivningsprofil indenfor ingeniørrådgivning herunder trafikplanlægning - og udvælgelsen til endnu en SKI rammeaftale viser en stigende efterspørgsel på NTU’s rådgivningsprodukter også nationalt. Ønskes yderligere information venligst kontakt: Michael Stie Laugesen, Telefon, 99 30 00 30, E-mail: msl@ntu.eu English version NTU has been awarded a new framework contract on consultancy services within the field of traffic planning for National Procurement Ltd. Denmark (Statens og Kommunernes Indkøbsservice - SKI). The contract value is just above 10 MEUR and for a period of 36 months and includes all Danish authorities and covers consultancy services in the fields of: • Transport analyses, • Traffic analyses, • Traffic plans, • Traffic modeling, • Traffic simulation models, • Traffic safety and accessibility • Traffic and transport terminals By using SKI's framework contracts, Danish public clients are given a number of benefits, including the ability to hand over the tendering procedure of their needed consultancy services to SKI. This ensures that clients on the basis of framework agreements with SKI can procure goods and services as needed without having to put them out for EU tenders. For further information please contact: Michael Stie Laugesen, Phone, +45 99 30 00 30, E-mail: msl@ntu.eu