NTU prækvalificeret til rejsehjemmel undersøgelse i region hovedstaden og omegn.

NTU – Strategic Development & Consulting er for nyligt blevet prækvalificeret til gennemførselen af en større rejsehjemmel undersøgelse, bestilt af MOVIA. Dette indebærer 33.000 field interviews med rejsende passagerer, analyse samt afrapportering og kræver således god koordination, teknisk viden og sans for kvalitetsstyring. Opgaven er afgrænset til MOVIAs takstområde "TH" og skal omfatte transporten for samarbejdspartnerne DSB, Metroselskabet, Trafikstyrelsen og MOVIA. NTU – Strategic Development & Consulting er glad for denne mulighed, og ser det som et resultat af den strategi, NTU har satset på de senere år for at penetrere det danske marked. NTU har stor ekspertise inden for transport- og trafikplanlægning som et resultat af 20 års national og international erfaring, og dette giver stor værdi for kunderne. Interviewene foretages i foråret og efteråret 2015. English version: NTU - Strategic Development & Consulting has recently been short-listed to conduct a large survey, commissioned by MOVIA. This includes 33,000 field interviews with our passengers, analysis and reporting, and thus requires good coordination, technical knowledge and attention to quality. The task is limited to Movia’s tariff area "TH" and includes the partners DSB, Metroselskabet, The Danish Transport Authority and MOVIA. NTU - Strategic Development & Consulting is grateful for this opportunity and see it as a result of the strategy, NTU has invested in recent years to penetrate the Danish market. NTU has extensive expertise in transport- and trafficplanning as a result of 20 years of national and international experience, and this offers great value to our customers. The interviews are conducted in the spring and autumn of 2015.