NTU er udvalgt som leverandør af Statens og Kommunernes Indkøbsservice

NTU er udvalgt som leverandør af Statens og Kommunernes Indkøbsservice på Rammeaftale 17.06 ??Rådgivende Ingeniørydelser - Ydelsesområde: Infrastruktur og planlægning NTU er udvalgt som leverandør af Statens og Kommunernes Indkøbsservice (SKI) på Rammeaftale 17.06 ??Rådgivende Ingeniørydelser – Ydelsesområde: Infrastruktur og planlægning – som vedrører rådgivende ingeniørydelser inden for planer for arealanvendelse og infrastruktur. Delaftalen dækker hele Danmark og omfatter lokalplaner, kommuneplaner, masterplaner, regionplaner, byplanlægning, bydels- og centerplaner, det åbne land og VVM–redegørelser. Ved at gøre brug af SKI’s rammeaftaler opnår offentlige klienter en række fordele, der blandt andet indebærer, at SKI’s klienter fritages for udbudspligten ved at lade SKI varetage konkurrenceudsættelsen. Herved sikres, at klienterne med hjemmel i Rammeaftalerne kan anskaffe varer og tjenesteydelser efter behov uden først på egen hånd eller på anden vis, at skulle konkurrenceudsætte varerne i et EU-udbud eller i en annoncering efter tilbudslovens regler. Samtidig sikres en fair og konkurrencedygtig pris på konsulentydelserne, via de aftaler som NTU, som udvalgt rådgiver, har indgået med SKI. Rammeaftalen inkluderer en række vejledninger og procedurer, som du kan læse mere om her: Ønskes yderligere information venligst kontakt: Michael Stie Laugesen, Telefon, 99 30 00 30, Email: msl@ntu.eu English version NTU has been awarded three framework contracts on consulting services within the field of infrastructure and urban planning for National Procurement Ltd. Denmark (Statens og Kommunernes Indkøbs Service - SKI). The contract includes all Danish authorities and covers consultancy services in the fields of district plans, municipal plans, master plans, regional plans, urban planning, town and centre plans, countryside plans and EIA. By using SKI's framework, public clients are given a number of benefits, including the ability to hand over the tendering procedure of their needed consultancy services to SKI. This ensures that clients on the basis of framework agreements with SKI can procure goods and services as needed without having to put them out for EU tenders. At the same time the agreement ensure a fair and competitive price of consultant services, through agreements that NTU as selected adviser has made with SKI. The framework agreement includes a number of guidelines and procedures, which you can read more about here: For additional information please contact: Michael Stie Laugesen, Phone, +45 99 30 00 30, Email: msl@ntu.eu