Press release concerning NTU

Ny EU-støtte til Frederikshavn Havn

FREDERIKSHAVN: Glæden og væksten på Frederikshavn Havn er stor. EU har igen valgt at støtte et projekt fra Frederikshavn Havn med et betydeligt millionbeløb fra EU’s CEF Transeuropæiske Transportnet (TEN-T) midler. Det er samtidigt det eneste godkendte danske havneprojekt, der har opnået støtte i år.

EU investerer i alt 50 mio. kr.
Frederikshavn Havn påbegyndte i 2014 første del af projektet (Nordic Maritime Hub), der var ansøgt og koordineret i samarbejde med den Aalborg-baserede rådgivningsvirksomhed NTU International A/S. Her blev et projekt på lidt over 100 mio. kr. støttet med 22 mio. kr.

Click here to read the full press release

Notice that the material is only available in Danish