NTU Consortium has been selected by the EIB to deliver a project in Romania: “Support to ANAP in Monitoring of the sampling system”

We are happy to announce that NTU Consortium was selected to deliver the first assignment under the Lot 4: Programme Management Support, of the FWC to support the Activities of the EIB Project Advisory Support Team in Romania.

The assignment is part of the Second Project Advisory Support Service Agreement (PASSA) between the EIB and The National Agency for Public Procurement of Romania (ANAP).

The NTU Consortium will support ANAP in monitoring the results of the daily sampling activity of procurement procedures and contract modifications, and in adjusting the sampling methodology and IT sampling tool. The project will run for 13 months.

NTU will be supporting the EIB activities in Romania for a period of 4 years, if such work is of interest to you please upload your CV on our database.

Consorțiul NTU a fost selectat de către Banca Europeană de Investiții (BEI) pentru realizarea unui proiect în România dedicat “Sprijinului ANAP în monitorizarea sistemului de eșantionare”

Ne face plăcere să anunțăm că acest consorțiu a fost selectat să livreze primul proiect din contractul-cadru al Lotului 4: Suport în gestionarea programului. Acesta are ca și scop sprijinirea activităților echipei de suport consultativ pentru proiectul BEI in România.

Acest concesiu face parte din cadrul celui de-al doilea proiect de servicii de consultanță (PASSA) încheiat între BEI și Agenția Națională pentru Achiziții Publice din România (ANAP).

Consorțiul NTU va sprijini ANAP în monitorizarea rezultatelor activității zilnice de eșantionare a procedurilor de achiziții publice și a modificărilor contractelor, dar și în ajustarea metodologiei de eșantionare și a instrumentului de eșantionare IT, când va fi necesar. Proiectul se va desfășura pe o durată de 13 luni.