NTU udvalgt som leverandør af SKI på Rammeaftale 17.04: Totalrådgivning Havne og Vandudbygning

NTU er udvalgt som leverandør af Statens og Kommunernes Indkøbsservice (SKI) på delaftale 3 " Havne og Vandbygning" der er en af tre delaftaler under rammeaftale 17.04: Totalrådgivning trafik og transport, som omfatter rådgivningsydelser i forbindelse med bygge- og anlægsprojekter inden for trafik og transport. Delaftalen for "Havne og vandbygning" omfatter rådgivning i forbindelse med bygge- og anlægsprojekter af alle typer af havne samt projekter vedrørende strande, kyster, søer og åer. Rådgivningen kan omfatte etablering af nye anlæg, udvidelse og/eller renovering af eksisterende anlæg. Projekter inden for delaftalen omfatter eksempelvis: Trafikhavne Industrihavne Lystbådehavne Kajanlæg Havneterminaler Strandpark Badeanlæg Diger Kanaler De oplistede typer af anlæg er alene til illustration, og er således ikke udtømmende. NTU har med projekterfaringer i over 100 lande igennem de seneste 20 år opbygget en stærk rådgivningsprofil indenfor ingeniørrådgivning herunder totalrådgivning - og udvælgelsen til endnu en SKI rammeaftale viser en stigende efterspørgsel på NTU’s rådgivningsprodukter også nationalt. Samlet budget 35.120.643 EUR Ønskes yderligere information venligst kontakt: Michael Stie Laugesen, Telefon, 99 30 00 30, E-mail: msl@ntu.eu