NTU prækvalificeret til SKI rammekontrakter, NTU shortlisted for SKI framework contracts

NTU er i dag prækvalificeret til SKI rammekontrakter 17.06 Rådgivende ingeniørydelser, ydelsesområde 1: Infrastruktur og planlægning. NTU er blevet prækvalificeret til alle tre delaftaler: 1A, 1B, 1C, som tilsammen dækker hele Danmark. NTU er udvalgt blandt 23 ansøgere om prækvalifikation til delaftalerne og forventer, at rammekontrakterne vil starte primo juni 2012 eller kort derefter, og løbe over fire år. Såfremt der ønskes yderligere oplysninger, er alle interesserede velkomne til at kontakte os på ski@ntu.euog evt. medsende CV. NTU shortlisted for SKI framework contracts Today NTU was shortlisted for the Danish government’s SKI framework contract 17.06: Consulting Engineering Services, service area No. 1: Infrastructure and Planning. NTU is shortlisted for all three framework contract lots: 1A, 1B and 1C, together covering the whole territory of Denmark. NTU is shortlisted out of 23 applicants for the 3 lots, and we expect the Framework Contract to start in the beginning of June 2012 or soon thereafter for a duration of four years. Please feel free to contact us for further information at ski@ntu.euwhere you can also send us your CV.